Rökgardiner

Rökgardin S1 & Rökgardin S2 (120)

 • Ingen begränsning av storlek, kan vara upp till 50 meter bredd
 • Singel fiberglass rökgardin
 • Stripade/delade fiberglass rökgardin.

Teknisk information

 • Certifikation enligt EN 12101-1 testade enligt EN1634-1
 • Kan användas i olika applikationer
 • Storleken kan variera från 6 meter hög och 50 meter bredd
 • Klara värme på till 600 grader i 120 minuter
 • Förhindra rökgaser och rökspridning
 • Design frihet och möjlighet
 • Tillbehör & Tillval

               Ritning Firescreen® Smoke S1 – S2

               Produktblad Rökgardin

Blazecut

<- Blazecut C Series

 • Skydd i smala utrymme, direkt & indirekt system
 • Helt automatiserad & självständig
 • Ett system täcker stort utrymme
 • Enkel installation & underhåll
 • Kostnadseffektiv
 • Snabb detektion
 • Ofarligt för människor och skyddade produkter
 • Möjlighet att manuellt aktivera systemet
 • Oberoende av el
 • Många applikationsområden
 • Tillbehör & Tillval

                    C – SERIES

Blaze T Series ->

 • Universal användning & hög kostnadseffektiv
 • nInget cylinder för förvaring
 • Alternativ för att koppla till en tryckbrytare
 • Rent och effektiv släckningsmedel HFC gaser (HFC-227 & HFC-236fa)
 • Inget tryck behövs & automatisk drift
 • Inget underhåll & full självständig
 • Enkel installation & drift temperatur på -40 grader Celsius
 • Aktiverings temperatur 140 grader Celsius
 • Tillbehör & Tillval

                      T- SERIES